Tag: optium xido

reklamacja freestyle libre

I u nas nadszedł ten dzień kiedy musieliśmy zadzwonić na infolinię firmy Abbott.

optium xido neo abbott paski do pomiaru ketonów

Czym i jak często sprawdzacie poziom ciał ketonowych?